Poređenje proizvoda ( od 3 )

Sajam motora 2018

Sajam automobila DDOR BG Car Show 06 i 12. Meunarodni sajam motocikala Motopassion, koji se na Beogradskom sajmu odravaju od 22. do 28. marta 2018. godine, najreprezentativniji su i najekskluzivniji ovogodišnji regionalni dogaaji u sektoru auto i moto industrije. 

Konano, jedna od izuzetnih prilika u vezi sa ovim sajmom je i injenica da tradicionalno poinje neposredno po zatvaranju legendarnog enevskog salona automobila, nasleujui i neka globalna pitanja aktuelnog auto i moto sveta, ali i deo njegovog sjaja, ekskluziviteta i inovacionih intriga.